Uncategorized

מהי מערכת "שוהם"

Posted on

מערכת "שוהם" כוללת מחשב לוח המותקן על גבי מתקן ייעודי, הממוקם בכניסה לגן. המערכת מתופעלת באופן ידידותי וקליל, כך שבלחיצה על צג המסך, מעדכנים ההורים על הגעת ילדם לגן.   במידה ולא התקבל עדכון שכזה, יקבלו ההורים הודעות טקסט, המאפשרות להם לאשר כי הם מודעים לכך שילדם טרם הגיע לגן. במידה ולא ישיבו בפרק זמן […]